Cài đặt vùng an toàn

Ngày cập nhập: 10/10/2019 -    1558 lượt xem

Tính năng Vùng An Toàn của Đồng hồ MyKID Viettel

Ứng dụng cho phép cài đặt tối đa 5 vùng an toàn. Bán kính vùng an toàn trong khoảng 300 – 1500m.

Để cài đặt vùng an toàn có thể chọn vị trí hiện tại của đồng hồ hoặc chọn vị trí bất kỳ trên bản đồ để đặt làm vùng an toàn bằng cách trỏ ngón tay vào vị trí đó.

Sau khi đặt vùng an toàn thành công: nếu trẻ đi vào/đi ra khỏi vùng an toàn thì hệ thống sẽ có cảnh báo đến các tài khoản kết nối đến đồng hồ.

Lưu ý:

Chỉ có tài khoản chính mới thực hiện cài đặt được tính năng này.

 

 

 

Đánh giá của khách hàng

Đăng ký tư vấn

Vui lòng để lại thông tin chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho bạn.